24
maj
0 Inga kommentarer

Pointpeople har alltid hanterat dina personuppgifter på ett säkert och tryggt sätt. Det vill vi fortsätta med! Att skydda din integritet och personuppgifter är oerhört viktigt för oss. Det gäller både för dig som redan finns registrerad i vår databas och för dig som väljer att registrera dig hos oss framöver.

GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018 med syfte att ge dig ett förstärkt skydd av din personliga integritet i alla digitala databaser. GDPR ersätter svenska PUL (Personuppgiftslagen). Kraven på behandling av dina personuppgifter skärps. Med anledning av GDPR har vi uppdaterat vår integritetspolicy enligt följande:

De personuppgifter och övrig dokumentation tex CV som samlas in och behandlas genom våra karriärsidor och databas kommer endast att vara tillgängliga för Pointpeoples rekryteringskonsulter. Går du vidare i en rekryteringsprocess hos oss kommer vi efter ditt medgivande skicka dina uppgifter vidare till slutkunden som underlag för din intervju.

Dina personliga uppgifter kommer att lagras tillsvidare, så länge du själv bestämmer och är nödvändigt ur rekryteringssyfte. Om du önskar att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss alternativt kan du själv ändra/ta bort dina uppgifter genom att logga in i vår databas.

Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter.

Alla förändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår hemsida.

Du behöver inte själv aktivt göra något om du fortsatt vill finnas kvar hos oss!
Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Med vänliga hälsningar

Pointpeople AB

Helena Larson, 070-753 33 10
helena@pointpeople.se

Comments are closed.